Covid-19 - informace a dokumenty

Opatření proti možnosti šíření koronavirové nákazy v podmínkách obce Malé Přítočno

Žádáme občany, aby osobně navštěvovali obecní úřad pouze v nejnutnějších případech. Obzvlášť máte-li respirační onemocnění. Vše, prosíme, vyřizujte pokud možno telefonicky nebo e-mailem.

Od 12. 3. 2020 se ruší, až do odvolání, všechny plánované společenské akce.

Další související dokumenty naleznete na úřední desce.

Užitečné odkazy:

stránky Vlády ČR: www.vlada.cz
stránky MZ ČR s aktuálními informacemi: koronavirus.mzcr.cz

Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie:
dokument Ministerstva životního prostředí

Jak se starat o látkovou roušku:
návod

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu
dokument (formát .docx)

Informační leták - 8. 1. 2021

Informační leták - aktuální opatření v souvislosti s COVID-19 (formát .pdf)

Informační leták - 23. 12. 2020

Informační leták - prodloužení nouzového stavu (formát .pdf)

Informační leták - 15. 12. 2020

Informační leták o tom, co se změní od pátku 18. 12. 2020 (formát .pdf)

Nařízení Vlády ČR ke dni 10. 12. 2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 10. prosince 2020: o prodloužení nouzového stavu (formát .pdf)
Usnesení Vlády ČR ze dne 10. prosince 2020: o změně krizových opatření (formát .pdf)

Nařízení Vlády ČR a informační leták - aktualizace 8. 12. 2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 7. prosince 2020: o přijetí krizového opatření (formát .pdf)
Usnesení Vlády ČR ze dne 7. prosince 2020: o změně krizových opatření (formát .pdf)
Usnesení Vlády ČR ze dne 7. prosince 2020: o změně krizových opatření 2 (formát .pdf)
Mimořádné opatřeni Ministerstva zdravotnictví: nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Mimořádné opatřeni Ministerstva zdravotnictví: antigenní testování obyvatel
Informační leták: co se změní od 9. 12. 2020

Informační leták - 4. 12. 2020

Informační leták o dobrovolném testování pedagogů a o návštěvách v domovech seniorů (formát .pdf)

Nařízení Vlády ČR ke dni 20. 11. 2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020: o prodloužení nouzového stavu (formát .pdf)
Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020: o změně krizových opatření (formát .pdf)
Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020: o přijetí krizového opatření - orgány veřejné moci (formát .pdf)

Nařízení Vlády ČR ke dni 30. 10. 2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020: text dokumentu (formát .pdf)

Nařízení Vlády ČR ke dni 28. 10. 2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 26. října 2020: text dokumentu (formát .pdf)

Nařízení Vlády ČR ke dni 21. 10. 2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 21. října 2020: orgány veřejné moci (formát .pdf)
Usnesení Vlády ČR ze dne 21. října 2020: Omezení obchodu a služeb (formát .pdf)
Usnesení Vlády ČR ze dne 21. října 2020: Omezení volného pohybu osob (formát .pdf)

Nařízení Vlády ČR ke dni 20. 10. 2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 19. října 2020 o přijetí krizového opatření: text dokumentu (formát .pdf)
Mimořádné opatření: Nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 21. 10. 2020 (formát .pdf)
Mimořádné opatření: Záznam o pozitivním nálezu v ISIN od 21. 10. 2020 (formát .pdf)

Nařízení Vlády ČR ke dni 13. 10. 2020

Mimořádné opatření: Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (formát .pdf)
Mimořádné opatření: Poskytování služeb lůžkové péče (formát .pdf)
Další dokumenty (vše formát .pdf):
Hromadné akce
Provoz škol
Zajištění mediků
Poskytování sociálních dávek
Sociální služby pro děti
Poskytování sociálních služeb
Zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb
Péče o děti pracovníků ve zdravotnictví atd.

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 9. 10. 2020

Text dokumentu: Nařízení KHS Středočeského kraje (formát .pdf)

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 22. 9. 2020

Text dokumentu: Nařízení KHS Středočeského kraje (formát .pdf)

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platná od 31. 3. 2020

Mimořádné opatření: nošení ochranných prostředků dýchacích cest (formát .pdf)
Mimořádné opatření: prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO (formát .pdf)
Mimořádné opatření: prodloužení zákazu maloobchodního prodeje (formát .pdf)

Ministerstvo financí:
Rozhovor s ministryní Schillerovou o změně podmínek programu Pětadvacítka
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2020/schillerova-podminky-pro-pomoc-osvc-se-z-38088

Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Žádosti o dotaci z programu Antivirus je od 6. 4. 2020 od 12:00 možné vyplnit na stránce https://antivirus.mpsv.cz/

Dokumenty ze dne 14. 4. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zajištění provozu všech orgánů veřejné moci a správních orgánů
text dokumentu (formát .pdf)

Dokumenty ze dne 21. 4. 2020

Mimořádné opatření: Chytrá karanténa
text dokumentu (formát .pdf)

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 25. 5. 2020

Mimořádné opatření: Omezení provozoven a provozu služeb (formát .pdf)
Mimořádné opatření: Zákaz a omezení hromadných akcí nad 300 osob (formát .pdf)
Mimořádné opatření: Nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na SARS-CoV-2 (formát .pdf)
Mimořádné opatření: Omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb (formát .pdf)
Mimořádné opatření: Omezení provozu lázeňské léčebně-rehabilitační péče (formát .pdf)
Mimořádné opatření: Omezení provozu škol a školských zařízení (formát .pdf)
Mimořádné opatření: Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami (formát .pdf)

Obecní úřad Malé Přítočno