Obecní zastupitelstvo

Starosta: Luboš Košák

Místostarosta: Jiří Procházka

Členové: JUDr. Miroslav Jirák, Ing. Pavel Jiránek, Kamil Kříž, Petr Petráček, Milan Roubíček