Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 21.6.2018

Datum vyvěšení: 

4. 6. 2018

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 21. 06. 2018 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Schválení zprávy nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2017 pro obec Malé Přítočno
  5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2017
  6. Rozpočtové opatření I, II, III. a IV
  7. Nakládání s odpady
  8. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce