Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Datum vyvěšení: 

22. 8. 2018

Volby do Zastupitelstva obce Malé Přítočno
konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. f) ve spojení s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

jmenuji

paní Danielu Valentovou, trvalý pobyt Smečno, K Rybníku 199, zapisovatelkou okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1, se sídlem Obecní úřad, Malé Přítočno 10, pro volby do Zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018.

V Malém Přítočně dne 22. 8. 2018.

Luboš Košák
starosta obce Malé Přítočno