Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 6.9.2018

Datum vyvěšení: 

22. 8. 2018

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 6.09.2018 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Doplnění informací ke schválené zprávě nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2017 pro obec Malé Přítočno
  5. Úprava zápisu usnesení 1/2018, bod číslo 3 ze dne 21.06.2018
  6. Rozpočtové opatření V. a VI.
  7. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce