Obec Malé Přítočno
Malé Přítočno

Místní poplatky

Poplatek za psa

 • Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  • za prvního psa: 60 Kč
  • za každého dalšího psa: 90 Kč 
Další informace

Poplatník a předmět poplatku

 • Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Malé Přítočno.2
 • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 • Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 • V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
 • Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Ohlašovací povinnost

 • Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 • Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 • Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019 o místních poplatcích (soubor PDF).

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození

 • Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.5

Kompletní znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místních poplatcích


1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích


Svoz domovního odpadu - známky na popelnice

Svoz domovního odpadu probíhá vždy v pátek, pro režim 1x za 2 týdny je to vždy v lichý týden.

Svoz odpadu - známky na popelnice

Známka Frekvence svozu Cena
Červená 1x týdně 2 980 Kč

Zelená

říjen - duben: 1x týdně

květen - září: 1x za 14 dní

2 350 Kč
Žlutá 1x za 14 dní 1 500 Kč
Bílá 1x měsíčně 850 Kč
Jednorázová jeden svoz 90 Kč
Další informace
 • Platnost červené, zelené, žluté a bílé známky je 1 rok (od 1.1. do 31.1. následujícího roku)
 • Další informace o odpadech v obci: Likvidace odpadu

Úřad

Otevírací hodiny

Obecní úřad

 • Pondělí 9:00 - 11:00
 • Středa 18:00 - 20:00

Sběrný dvůr

 • Středa 16:00 - 18:00
 • Sobota 9:00 - 11:30

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.

Pranostika na akt. den

Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.